Saturday, September 18, 2010

Ce face Marea Britanie cu drepturile unui părinte basarabean ?

Marea Britanie face caz doar de drepturile "omului", nu şi de cele ale părintelui ieromonah Savatie...

by Dr Dan Waniek, MD
All Rights Reserved


Copyright © 2010


Părintele Savatie trebuia să vină la Londra ca să vorbească românilor la Institutul Cultural Român de acolo. Dar ambasada britanică din Basarabia îi face mizerii cu viza. De zece zile încoace, ambasadei majestăţii ei regale, reaua voinţă nu-i mai tace. Umilă decădere pentru locul pe unde a scris odinioară bardul pe care îl iubea atâta Eminescu !

Iată ce îndrăznesc să amintesc cu această nouă ocazie, în mod public, ambasadorului britanic :

Excelenţă, poate nu sunteţi informat despre istoria ţărilor în care reprezentaţi majestatea defunctului imperiu britanic.

Mi-aduc aminte, din păcate, eu nevrednicul rob Dan, de prea multe lucruri :

Britanicii au fost de partea turcilor pe când turcii îi căsăpeau pe creştini. Credinciosului vornic Ianache, Sfinţilor Martiri Brâncoveni, celor patru fii, Constantin, Radu, Ştefan, Matei, şi Sfântului Voevod Constantin Brâncoveanu li s-a tăiat capul, cu ambasadorul britanic de faţă, la loc de onoare, ca pentru un spectacol de soi.

Lev Davidovici Bronştain-Troţki, un postulant de vize deportat, apoi arestat, a avut totuşi liberă tecere prin Marea Britanie, venind din mahalaua New Yorkului cu un pumn de rivuluţioneri, arme, şi bani, în drum spre Sankt Petersburg... Iar acest Bronştain-Troţki zicea despre adversarii lui creştini : "Noi chiar dacă trebuie să-i omorâm, tot trebuie să le respectăm demnitatea"...

Britanicii l-au ţinut în aeroport, în frig, dezbrăcat la piele, pe Mircea Eliade, pe când acesta era diplomat al Regatului Român.

De ce ? Poate ne răspundeţi la obiect, fapt după fapt. Cu bardul ca model :


This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.


Eu trag nădejde ca memoria fostului imperiu pe care îl reprezentaţi în Basarabia să nu vă împingă la încă o vânzare a dreptului românilor la mezat. Aşteptând cu interes o reparaţie capitală, iar nu încă o capitaţie...

Most humbly do I take my leave, my lord.

Duminica, 19 Septembrie : Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont († 276) Pătimirea Sfîntului Zosima Pustnicul.
.

Wednesday, March 10, 2010

La apa Vavilonului, Jelind de ţara Domnului, Acoló şezum şi plânsăm...

Dintr-o Psăltire a sfântului proroc David...

Ce minune de fată face Domnul !

by Dr Dan Waniek, MD
All Rights Reserved

Copyright © 2010 by Provita, Gianna herself, and publishers of Dosoftei.

Public speech by Gianna Jessen, abortion survivor | Gianna Jessen, supravieţuitoare a avortului from provita on Vimeo.


La apa Vavilonului... Ce minune de fată face Domnul !

...

La apa Vavilonului,
Jelind de ţara Domnului,
Acoló şezum şi plânsăm
La voroavă ce ne strânsăm,
Şi cu inemă amară,
Prin Sion şi pentru ţară,
Aducându-ne aminte,

Plângeam cu lacrămi herbinte.
Şi bucine ferecate
Lăsăm prin sălci aninate,

Că acoló ne-ntrebară
Aceia ce ne prădară
Să le zâcem viers de carte
Într-acea streinătate,
Ca-n svânt muntele Sionul
Cântări ce cântam la Domnul.

Ce nu ni să da-ndemână
A cânta-n ţară streină.

De te-aş uita, ţară svântă,
Atuncea să-mi vie smântă,
Şi direapta mea să uite
A schimba viers în lăute!

Şi să mi să prinză limba
De gingini, jelindu-mi scârba,
De te-aş mai putea uita-te,
Ierusalime cetate,
Nainte de nu te-aş pune
În pomene-n zâle bune.

Să nu uíţ, Doamne svinte,
De Edom ce-au zâs cuvinte
Svintei cetăţ împrotivă,
Cu rău din gură zlobivă :
„Răsâpiţî-i zidiuri nalte,
Deşertaţ de bunătate!“

Tu, fată vavilonească,
Răul va să te tâlnească!
Va fi ş-acela-n ferice
Ce-ţ-va veni să te strice,
Că ţî să va-ntoarce darul,
Cum ne-nchini tu cu păharul,

Când cuconii tăi de ziduri
Vor zdrobi-i ca neşte hârburi.


Psalomul lui David, 136, Psaltirea în versuri (a ieromonahului Dosoftei, pre versuri tocmită la mănăstirea Probota, sau la Roman, dar tipărită abia la 1673 în Polonia, la Uniev, când Dosoftei era deja mitropolit pribeag...)