Friday, May 03, 2013

Despre Maica Originilor

Cuvine-se cu adevărat să te fericim !01. De la Parentalia în Februarie, ante dies novem Idus Martias, prin Lemuria, care lămurea starea strămoșilor dardani (OLAT Remuria) și până la Rosalia, Moșii de iarnă erau celebrați la Roma, după tradiția dardană.

02.Primele erau comemorări triste și lungi, demne de Februus, dar Rusaliile Romane sărbătoreau suflete vii, într-un Duh de veselie...

03. În cursul acestor comemorări s-au ivit gânduri de recunoștință la strămoși. Într-un fel este vorba de curățenia noastră de Paști.

04. Am scris în 2013, Joia Mare a Patimilor Mântuitorului, Unului Născut !

05. Please add Romanian (precisely Daco-Romanian or DARO) Characters Support in Yahoo Groups !

06. Yahoo Groups now include thousands of ebullient, blossoming, learned Old European studies in many and literally burgeoning new, raising, Web2.0-based "socializing" places like ANDRADA (A New Daco-Romanian Royal Archive Discovered and Analyzed).

07. All such Yahoo Groups could instantly benefit from enhanced visibility and dramatically increased usage stats, which millions of Romanian visitors (hopefully reading in their own language from now on) will bring, along with their undoubtedly Proven CCUS (Computer-Savvy Competences and Unique Skills).

08. Daco-Romanian ? Why ?

09. Because DARO is really unique in circulation, lack of dialects, ubiquity, sense of proportion, number of diminutives, phonetic and lexical conservatism, vitality, philosophical and literary propensities ("Rostirea Filosofică Românească") and capacity of assimilation.

10. DARO is the famous Pelasgian, Pre-Greek, Pre-Latin, Pan-European language, continuously written and documented as sacred, in use for the most populous, rightful, peaceful, divided and brave European Cuvilization, second only to Sanskrit according to Herodotus.

11. Dacies inhaerent montibus : Like its ancient sisters across all mountain ranges in Eastern Europe, DARO is still spoken in the nation-bashing European Modern Times. These are the Times of Troubles of Forced Integration and Compulsory Globalization (FICG) in the sense of Arnold Toynbee.

12. And yet the much dreaded post-modern advent of the Universally acceptable United States of Europe is now indefinitely postponed if not utterly dismissed as ineffective in controlling the "increased command over the human environment".

13. This was to be expected for students of Santayanian historiography : History notoriously repeats itself, especially for those who ignore it. You can't beat Truth.

14. So, retrospectroscopes are to be banned if one insists in dramatically (and miserably) combatting Truth. For even combatting Truth for Temporal advantages of dubious ideological values, Vae Victis is relative, since it works both ways : Cujus Regio Ejus Religio... And there is no Master besides the Master of Time...

15. Indeed, the Universal Church of hemocratic (bloody) Tolerance, Ecumenism and Humanitarian Interventionism (TEHI), the forced control of internal and external Proletarian crowds, as well as Völkerwanderungen - now nothing more then the savvy (and savage) saeva necessitas of "skill-based" "free" circulation, trade and market dis-placement of under-citizen slaves, all these Toynbeeian criteria fail to

16. some fifty autarchic if not yet autonomous well defended, well defined and yet open and humanly accessible "countries" or Vlăhii, (from PELA Pelasga, DARO Vlașca to DARO Peleaga).

17. Macedo-Romanian (MARO), Megleno-Românian (MERO), și fârșerota din ruinurile Voscopolei sunt încă vorbite și azi, la fața locului, ca și Istro-Româna (ISRO) din țara Venetă de până la Triest. O mare parte din Serbia, Bosnia, Croația și Slovenia, trecând prin Banat, Timoc și până adânc în munții Ohridei la prispa (Prespa) Macedoniei și Pind vorbește românește.

18. La fel se vorbește românește și azi în părțile bulgărești din sudul Dunării, până la Durostor și Caliacra la nord de Varna. Toponimia "bulgară" este vlahă iar țaratul "româno-bulgar" al Asăneștilor lui Ioniță, Iovan cel Frumos, Io-vv-an Caloian de la Dunărea de Jos este heraldic (trei capete de Serabi negri), lingvistv, religios și etnic vlah. Elitele Vlahilor domneau ereditar în mod natural pe ambele maluri ale Dunării, de la Ter Nova (Târnovo) la Craiova (Bănia Severinului revenea Craiului Iovan).

19. Peste tot vlahii sunt respectați ca meseriași, oameni de încredere, inventatori, inventivi, buni războinici, și călăuze, nu doar bogătani avuți în oi. Exoetnonime ca "maurovlahi, caravlahi, caraule, kjelatori, morlaci, tărtăcuțe, huțuli, vlaci" consacră calitățile etnice unice ale stăpânilor locului, ale înălțimilor, trecătorilor, piscurilor, brânelor, stânilor, șeilor, bistrițelor, vv-satelor (OLAT fossatae, MARO fsat), prisăcilor, pajiștilor, isvoarelor și vetrelor din luminișurile de pe munte. Troițele sunt călăuzele, iar băieții își dovedesc bărbăția hoinărind în chip inițiatic în adânc de codru des (DARO Cu Dro, pluralul colectiv ca în DARO Dro Beta) pe drumuri de munte din fragedă copilărie.

20. Moldova a păstrat limba strămoșească în chiar inima Țării Serabilor, pe tot cursul Prutului, Bâcului și Dan-Aster-ului (RUSS Dniester) în ciuda genocidului cultural rusesc. Ca demni fii ai stepei, urmașii varegului Rurik n-au reușit în nici trei sute de ani să șteargă din memorie conștiința urmașilor lui Ștefan cel Mare și limba lor.

21. Mai mult, în ciuda deportărilor, atrocităților, înfometării, ocupației militare, denununțurilor și "savantlâcului" rusesc, deși ne-au furat insula lui Achile, Crimeea, nordul Bucovinei, Bugeacul, și Trans-Nistria, azi de la Tiraspol și până la Alma Ata se vorbește românește - "moldo-românește" sau MORO cum zice ocupantul.

22. Soarta vlahilor a fost cruntă. De la democid, robie, înfometare, asasinate, limbi tăiate, cărți arse și deportări, nimic din panoplia ocupanților n-a rămas străin Vlahilor. Astfel căliți în "para" dardană (GHEG Dharda este MARO pyra și DARO para focului), acești "români absoluți" cum i-a numit marele filosof creștin Petre Țuțea, au rezistat peste tot ocupanților și istoriei. Până azi "blestăm mare s'hibă-n casă cin'de limba lui ș-a lasă"...

23. Politicienii Dâmbovițeni au fost rareori utili cauzei românilor "din afara" deși cei voscopoleni au îmbogățit, prin Viena, Budapesta și Atena, pe frații lor transilvani, panoni și atenieni. Ce ar fi fost Ardealul fără banii și relațiile financiare ale mitropolitului nostru ortodox, baronul Andrei Șaguna, fără miliardele lui Gojdu, care cumpărase jumătate din Buda, azi pierdute la unguri, cu Fundația Gojdu cu tot, sau fără sponsorii armâni ai Athenei, de la fântânile ministrului apărării Averoff Tosiță, la Panathinaicos. 24. Unde sunt vremurile când Domnii Români plăteau biserici, schituri, fresce, arhondaricuri, cuhnii, chilii, ferecături, biblioteci, agheasmatare, porți, odăjdii, școli ale sfintelor lăcașuri și clopote la Sfântul Munte ? O vizită la Salonic, imperialul Vlaherne în inima Constantinopoleului și la Athos e mai limpede o vizită în arhivele vii ale istoriei românilor.

25. Moscopole (Voscopole) capitala din Albania, cu soldați nearvaniți, oieri citind cărți de la tipografiile familiilor bogate de mitropoliți armâniDaco-Romanian (DARO) is now well proven to be the language of the "Pelasgian" iberic-to-iviric, Andor(ra)-to-(ar)Rodna, Narbonne-to-(enno)Bran, Pyrrheneo-Alpine-Carpatho-Caucasian, Iron Gates - centered, Atlantic-to-the-Urals paneuropean Neolithical Old European Civilisation (OECI).

26. Pastores Romanorum. Maurovlahi, Mavrogheni (născuți) În Timoc, Corsica, Sardinia și Alpii romanșilor, și subcarpați până departe în stepa calmucă și cazacă unde au ajuns surghiuniți din Basarabia, pe calea Robilor, cu carele pe care cu pânze, pe care urcau Biserici Dintr-un Lemn,

27. This is still understood and traditionally, perhaps also ritually transmitted (di șub liespiedie di mormânțâ strig-a noaștr' buni părânțâ...") from Aminciu (Vlăhia din Munte) north of the Pelopponese to Brâna Tătrânilor (Brno în Vlăhia din Poale, în sud-vestul Slovaciei, lângă Viena).

28. Its linguistical area (ALRO, from Aria Lingvistică Românească) se suprapune perfect peste Orizontul Dacic (ORDA), cu Centrul în Capiștea Maicii, Grădina Maicii Domnului.

29. Cine este Maica ?

30. Ea este Mama, Sybilla erythree de faimă vv-Italică, invocată de Senat și readusă la Roma din Dardania, să apere Cetatea tătânilor (Tartânii, sau Dardanii, după Pompeius Trogus în breviarul lui Justinus).

31. Ea este peste tot la Vitéliù în vremea bătăliilor nocturne venetice (Ginsburgiene) și a călușarilor de pe Tibru, aceiași care aruncă acolo păpușile Caloianului roman. Ea este Mama castei hiperboreene de sacerdoți luptători Serabos Testes la Jornandes, deci a Abarizilor (Abaris).

32. Ea e chemată de Colegiul Fraților Arvali și de Călușari și de Vv-Hestia-le.

33. Ea este pictată și în Capela Sixtină imediat la dreapta cum intri

34. Campidoglio însuși închină Capiștea Capitoliului nu lui Iaa-Pitar cum s-a tot spus, ci ei. Dumézil care citise cu folos Cărțile Sibiline observase perfect că orientarea Templului de pe Capitol este hiperboreic cardinală iar nu cardo-decumanică.

35. La târnosirea lui s-au ascuns simulacrele zeilor vechi și s-au îngropat cărțile sibiline lăsându-se toate tainele în tradiția rituală, colegiilor ca Frații Arvali, haruspeicilor, pontificalilor (OLAT Pons Fecit) și fecioarelor vestale ale ne-mundanilor Lari și intimilor Pénnites în fiecare altar central de acasă (OLAT, DARO, PELA "Akka sua"). Și unorContrar mantrei prevalente în academii, religia romană primitivă citea și stăpânea semnele ca și meșterii etrusci, ca ș

36. Ea este zeița mamă, Apărătoarea Doamnă, atoate începătoarea.

37. Ea este Preacurata, cea care însemnează cu pristolnicul Primitium Frugae.

38. Epa aduce Ex Sacrificio Gustari a vv-Hestiei, pe altarul Vestei... Ea este și khattica Cybele, mereu așezată (Prea ce Sta). Este vorba de Maica Precista, Bona Dea, Dochia, de Akka Sua, Zâna Pământului Negru, Gaia Melainina) sau Kogaionon (Ca -- put) Gaeae Io-vv-ani ?). De la Valul lui Troian și Brazda lui Novac (No-vv-achus) la Dunăre la Cheile Bâcului, și desigur de la Nistru pân-la Tisa, totul se veghează în zilele "pyr-amidale" de lumină la Straja Țării de pe muntele Ceahlău.

39. These elusive and much criticized "Hyperborean" or Pelasgian Civilization, Script, and Values are unjustly dismissed and even ignored, despite enormous evidence of their primordial caracter. Pelasgian explains the unique character of European origins in the pan-Mediterranean, Minoan and predynastic Egypt context.

40. Advances in "Anatolic", Bosporan, submarine Euxine and pan-microasiatic archeology, from Troy to the Dervent Gates, give weight to the "out of Pre-Euxine Lake (PELA)" Ryan and Pitman hypothesis and PIEU (Pre-Indo-European) data.

41. Khattic (Pre-Hittite), Old European Mother Goddess (OEMG) worshipping, Hacilar and Bogaz Köy-like, wood-based, epicurean Proto-Etrusco-Lemnian (PELA) and "Natufian"-like, proto-agricultural Civilization is now archeologically, linguistically and genetically proven to be the root of European Early Neolithical Révolution.

42. Largely because of censorship, academic inertia and the now documented yet still dreaded "Sumerian" bias, the signs and the sense of the original alphabet were thought to be of Middle Western Proto-Semitical origin.

43. Therefore, Joseph haLevy "Hebrew is Greek", Faucounau's Proto-Ionian (PION) and Dr Laurence Austine Waddell "Non-Semitical Origins of the Alphabet" were dismissed as amateurish garble and primary Europocentrism.

44. Even worse, duly stamped as they were and systematically censored as "Anti-semitic", "revisionist" and "aryan-revivalist" by the panacademic and Web-based thought-police they remained hidden in the red shift of search engine optimisation robots (SEOR).

45. Every instance of Dumézil-like constructionist and non-exceptionalist, yet exceptional European studies like those seminal methodologic paradigms of Émile Fradin, Colin Renfrew, and Florin Croitoru must be under surveillance, sayan-monitored, duly reported and systematically rejected by "disinterested" bien-pensants. Groups of discussions and blogs effectively reinforce and alas destroy every liberal exposure of facts in non-Épinal manners. Why ?

46. Just ask Dada Mamușa, who struggles heroically alongside Andrada with the best Romanian-based, Web published Dacian Civilization Encyclopedia (ENDA). The support of local authorities knows better...

47. Just ask Florin Croitoru who struggles heroically with the only extant proven methodology in the incredibly difficult task of deciphering the Dacian Archives. Yet, the Master of our growing Corpus Inscriptionem Daco-Romanorum (CIDR) is challenged everywhere, like all true genii by a disgusting gallery of spies taking profit from Florin Croitoru singular, outspoken, straight-talking character.

48. Or ask Mr Mihai Vinereanu, the only Romanian author in the glorious line of Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae and Ovid Densușianu and Sextil Pușcariu, bold enough to show the truth hidden in the treasory of the Daco-Romanian etymologies. Who dared support, publicize and fund his passionate, unique PIEU studies ? Moreover, who dared even buy his landmark Dictionary, breaking through a maze of confusing, semidoct or ideologically driven Books ?

49. The answers of my friends and collegues show what we have to do in order to succeed in our pursuit of Truth : United, we stand ! Divided, we'll fall. Let's now prove Herodotus wrong ! The "dikeaitatos" are not only the most numerous and brave quarrel-prone "Thracians". We are the first Europeans !

50. Istariceskii Put niet Nievskăgă Praspekta ! We must also recognize, register and answer our enemies. Before we beat the system we must of course master it. Even as Orthodox Christians, we are primordial as the Roots of Europe, the most solid and the most productive seekers of Truth, Harmony, Beauty, in pursuit of Traditional Justice.

51. Before we enchant the Serpent with the Swan Song of Lex Bellaginae, and before we turn the other cheek towards the enemy, we must of course recognize, and respect them.

52. They didn't miss us. How could they, in their forever new assaults of wave upon wawe of Steppe-produced invasions ? Western Europeans owe us a lot for their invasion-proof position.

53. Scythians, Indo-Iranian Cimmerians, How come the famous Ghyka study set the record straight with his ETDE ( "ebb and tide" theory of Daco-Romanian ethnogenesis) ? How come Father Virgil Gheorghiu's view of Romanians as DOSO ("directly-out-of-the-sky") forest-loving, mobile, beautiful and versatile "orchids" prevailed ? And how come Professor Dumitru Stăniloae's "navigators of terrestrial realms beyond Ocean boundaries" (NBOB).

54. Daco-Românism, Orthodoxy and Românism (DOR) also prevailed World-Wide, despite saeva necessitas, Papal adversity, Anglo-Saxon lobbying and finally against all odds. How come ? By Blessing, Virgin Mary's Garden unique, peaceful defense. Brâncușian "Măiastra"'s silent, harmonious, utterly etherialized, soul-fulfilling infinite flight tells the whole story.

55. Enemies

56. And yet they failed to eradicate us and our Justice-based survival, soul and ethôs of fundamental, yet non-fundamentalist For thousandse learned hard to know, to educate, respect, and even recycle our heteditary enemies as friends. they must understand that their own bellicose victim of the same illuminist-based National-bashing, ecumenical atheistic . 57. They are stubborn and so are we. But we were stubborn first. And we tolerated their attempted democide, cultural holocaust, ethnic cleansing and soul killing sprees. Yet, I only lost those enemies who became my friends...

58. Because of the nature of the media : Largely driven by a fast growing and influent "moderating" community of silent, Wikipedia-like, sanitized and ubiquitous fame, the hidden censors are the new agents of progress, the "people's commissaries" and the agitprop secretaries of the New World Order.

59. These are Government-Protected, well funded, "not-for-profit" groups of influence and "non-governmental", "humanitarian" associations. They recruit and instruct the plutocratic, kakocratic and sometimes hemocratic local compreador burgeoisy of supervisors, dressed as they seem to be as local "benevolent" adhocracy.

60. But the global circus and consensual theater of such adhocracy is largely useless and universally ridiculous. Largely proven to act as sayanim and trolls in the payroll of the "New Order" they are as naked as Emperors. These acrobats of the World Wide Web are only transparent "mondialist", illuminati-inspired, Young Turks. 61. Passionately and pathetically as they act now, working hard to hide their Old Jew atheist faith under their red Donmeh "fez" they are only the "Magisters of Discourse" worldwide.

62. Despite the intrinsic "Revelation of the Method" (ROTM) nature of the Internet, unfortunately, such expurgated, "consensual", "international community"-inspired attitudes become norm.

63. Who are the enemies of free thought ? Who thinks they should ban the old song of "The Gedanken sind Frei" ? These are mortal yet raising, self-righteous, self-explaining and self-promoted, normative, well coordinated and coherent "guideline providers".

64. They are well instructed, rewarded for vehemence and for their thoroughly measured social-button-trigger-happy (SBTH) capacity to act continuously in all the shadows and swamps of the Web.

65. Lurking silently, distributed globally and acting locally and influently, such SBTH are the nuts and bolts (no pun intended) of the Web 2.0 . They are also periodically reinforced by Google-based, deep digging, Secret Service, CIA and FBI agents, Facebook surveillance hierarchy, Tweeter logs and track recorders of LinkedIn-like "area of interest" networks.

66. They also dress in attention-begging harlequins, scandal-producing useful idiots (SPUI), Sheitan-worshipping, ecumenical, racist, neobabylonian New Age "reductionists".

67. Of course, "Sie arbeiten in dunkeln und ihre tagewerk ist blind und leer wie Erdhügeln" approaches, despite their profuse and apparently invincible, cancerous, viral-by-design nature, are as useless as their social body.

68. Truth having this irrepressible nature and imponderable, yet heavyweight liliaceeal, fleur-de-lis-like characteristic which places evidence above and out-of-reach for "la bave du crapaud", Magisters of Discourse work hopelessly against humanity, freedom of thought and even against the Zeitgeist.

69. Cretan, Cypriot, Ugaritic, Assyrian proto-Aramean, Hurrite, Holy Land and other

70. (Pre-Greek, in the sense of Leyden-based Robert Beekes Greek Etymological, non-kretchmerian and non-georgievian) "Hyperborean" or Old European Script (OESC) of Romanello-Azilian, Glozel-like and Transylvanian "Siculian" "rovas" fame in Tărtăria, Vraca and even Lepenski-Vir.

71. Daco-Romanian (DARO) is Europe's first and best documented "original" language, with a vivid, robust and continuous, proven development, based on a conservative, unique phonology.

72. Etymological studies demonstrate an archaic, albeit non-ergative, structure of DARO (Daco-Romanian, identical with "Pelasgian" through ).

73. This conservative and traditional DARO structure is much unlike BASQ (Old Navarese Basque or "iberic") and OGEO (Old Georgian or "ivirian") as "khattic" extremes of "Pelasgian" (maybe also "Nostratic") Pre-Indo-European (PRIE) languages before the LinearBandKeramic (LBKE) Revolution along the Elbe and the Upper Danube Bassin.

74. Recently, the Honorary Chairman of Linguistic Department in München, Professor Theo Vennemann, has demonstrated and profusely documented "basque-like" roots in well circulated AltHochDeutsch and even "modern" German words.

75. These "Vennemann roots" include common hydronyms and even ancient and traditional trade- and ethics-related denominations like BASQ (Old Navarese) "bede" in Aquitanian "bédecin".

76. Theo Vennemann's advances are methodological luminaries in Old European Studies. They are heuristical guidelines and therefore functionally act as extremely productive paradigms.

77. Likewise, OLAT (Old Latin) "médeo, medēri" (medical "integrator" in the sense of pre-hippocratic, or Pelagian ("Thracian" in the Pre-socratic HELL, Greek original, "Scythic" or even "Thracian" "hyperborean" medical tradition), being defective, deponent and dual, seems to be based on pre-Indo-European "bede".

78. Andro-mede, ("Young Woman, integer" or Virgin) is therefore not HELL Greek (HELL "Andros", meaning ENGL"Man") and could be dismissed as Volksetymologie. Such radical view strongly reinforces the older and unjustly dismissed Kretschmerian and Georgievian "Pelasgian" hypothesis of matriarchal, woman-like, peaceful and considerate "Old European Mother Goddess or OEMG" European Goddess" values.

79. These are fundamental, structural, determinant and formative values, transmitted in a discrete and nevertheless exemplary manner by the Neolithic Estearn European's OECI tradition, so vivid in our own times.

80. Even the famous Tărtăria OESC inscriptions and other common, almost ubiquitous, Vinca-Turdaș fusaroles qualify as primordial, OECI artifacts of "pristolnic" or "primitium frugae", "ex sacrificio gustari" hyperborean paleo-agricultural values.

81. Alongside MacedoRomanian (MARO), Daco-Romanian (DARO) enjoys premier European circulation and privileged status owing to a continuous documented track record starting in Early Neolithic with the beginnings of the Old European Civilization (OECI, in the sense of Nicolae and Ovid Densușianu, Marija Gimbutas, Colin Renfrew, Harald Haarman,

82. One hunderd years have passed since the first (albeit incomplete) publication of the Opus Magnum of Old European Civilization, Nicolae Densușianu's Dacia Preistorică.

No comments:

Post a Comment

Subtitle Here!by Dr Dan Waniek, MD

Copyright © 2013


All Rights Reserved.
Copyright Requests Here Please !

Text Here!||||
„ de ”
“ de ”
ţă ş


ă
â
î
ş
ţăţ
şăţĂ
Â
Î
Ş
Ţ

²
³

ʤ


S'il vous plaît, pardonnez le modérateur ! Il a la moderation intense, mais pas vraiment d'intensité dans sa modération. Restez polis, patientez, et vous pouvez tout dire ici chez nous ! Soyez les bienvenus ! Allez-y ! Vos commentaires bienvenus seront tous lus et publiées ! Restez spartiates, mais polis, et vous pouvez tout dire !